triệt lông tay

Triệt lông tay chân theo cách của người Dao đỏ