râu quai nón

Tẩy râu quai nón cho nam giới bằng cách nào?